Niels’ farfar, Niels Jensen

Niels Jensen blev født i 1805 i Vester Hassing by lidt nord for Ålborg i den nuværende Ålborg kommune. Han blev døbt den 3. juni 1805 i Vester Hassing kirke.

Ved folketællingen den 1. februar 1834, der er den første folketælling efter Niels’ fødsel, er han ikke fundet med sikkerhed. Han er på det tidspunkt 28 år og er formentlig tjenestekarl i fødesognet eller et nabosogn.

Den 17. maj 1835 blev Niels Jensen gift med Johanne Nielsdatter i Hvorup kirke (Hvorup sogn) i den nuværende Ålborg kommune. Han var da 30 år gammel og anføres at være gårdejer i Vester Hassing. Johanne var 23 år gammel og var fra Uttrup i Hvorup sogn. Se mere om Johanne Nielsdatter og hendes forældre og opvækst her.

Efter vielsen bliver Niels og Johanne boende på gården i Vester Hassing, men kun et år, idet de den 7. maj 1836 meddeler til sognepræsten i Vester Hassing, at de flytter til Aagaard i Ørum sogn i den nuværende Brønderslev kommune. Præsten skriver da om Niels og Johanne: ”De have levet som en agtbar og sædelig bondefamilie.”

Aagaard bestod på det tidspunkt af 4 gårde, og Niels fæster i 1836 den vestre gård, matrikel nr. 4. I 1844 blev gården sat til 2-2-1-1 Hartkorn (dvs. 2 tønder-2 skæpper-1 fjerdingkar-1 album; der er tale om et beskatningsgrundlag baseret på gårdens jordareal og jordens kvalitet). I 1860 købte Niels Jensen gården til selveje for 3.300 Rdl. Niels og Johanne blev boende på denne gård i Aagaard resten af deres liv.

De fik 7 børn:

1. Jens Peter Nielsen, født den 8. maj 1837, død den 18. december 1861.
2. Thomas Nielsen, født den 29. januar 1840, død den 3. juni 1915.
3. Maren Kirstine Nielsdatter, født den 18. september 1842.
4. Niels Christian Nielsen, født den 4. marts 1845.
5. Carl Christian Nielsen, født den 6. december 1847.
6. Christen Nielsen, født den 19. oktober 1850, død 1920.
7. Søren Peter Nielsen, født den 25. april 1854, død efter folketælling 1916.

Niels Jensen døde den 24. august 1874. Som nævnt boede han på det tidspunkt fortsat i Aagaard i Ørum sogn i den nuværende Brønderslev kommune. Han blev begravet den 30. august 1874 på Ørum kirkegård.

Efter Niels’ død bliver hans kone, Johanne Nielsdatter, boende i Aagaard, hvor hun bor på aftægt hos sønnen Niels Christian. Her bor hun da hun dør den 4. februar 1888. Hun blev begravet den 12. februar 1888 på Ørum kirkegård.