Niels’ oldefar 3, Jens Holgersen

Jens Holgersen blev født i 1776 i Smågårdene i Skæve sogn i den nuværende Frederikshavn kommune og blev døbt den 8. april 1776 i Skæve kirke. Han var ældste søn af husmand Holger Andersen og Johanne Pedersdatter. Smågårdene er en lille samling gårde og huse.

Ved folketællingen den 1. juli 1787, der er den første efter Jens’ fødsel, er han 11 år gammel (anføres ved tællingen at være 8 år). Han er allerede blevet tjenestedreng, i præstegården i Skæve sogn. Sognepræsten (Henrich Kampmann) anføres at være 74 år og enkemand, og han bor sammen med sin ugifte datter (43 år) og 6 tjenestefolk, herunder altså Jens.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 er Jens 24 år og ugift tjenestekarl i Hugdrup (er både en gård og en landsby) i Skæve sogn hos bonden Jens Olesen, hans kone og 2 vokse ugifte børn.

Jens’ forældre dør i november 1805 henholdsvis februar 1806, og ved den efterfølgende skiftesag i 1806 oplyses, at Jens er tjenestekarl på Ormholt (herregård) i nabosognet Torslev sogn, ligeledes i den nuværende Frederikshavn kommune.

Den 4. marts 1808 bliver Jens Holgersen gift med Maren Christensdatter i Torslev kirke. Jens er da 31 år gammel, mens Maren er 30 år.

Jens og Maren fik 5 børn:

1. Mette Marie Jensdatter, født i 1810 (hjemmedøbt 8. januar), død den 2. januar 1899.
2. Christen Jensen, født i 1812 (hjemmedøbt 30. april), død den 18. april 1836.
3. Johanne Marie Jensdatter, født den 5. maj 1815, død den 10. april 1830.
4. Christian Jensen, født den 30. april 1818, død den 24. januar 1858.
5. Holger Jensen, født den 31. december 1821.

Efter deres bryllup bor Jens og Maren bl.a. på Søndergård i landsbyen Højstrup i Torslev sogn (i 1810 ved datteren Mette Maries fødsel) og i Råholt (en lille samling huse og gårde) i Skæve sogn (i 1812 ved sønnen Christens fødsel).

Den 7. oktober 1813 får Jens fæstebrev på en gård (under Dybvad-Knudseje gods) i Smågårdene i Råholt i Skæve sogn. Gården er på 2-2-0-0 tdr. hartkorn (dvs. 2 tønder-2 skæpper-0 fjerdingkar-0 album; der er tale om et beskatningsgrundlag baseret på gårdens jordareal og jordens kvalitet). Jens overtager et fæste, som Niels Andersen frasagde sig ”på anordnet måde”, dvs. på fastlagt måde. I Jens’ fæsteaftale indgår en aftægtskontrakt med Niels Andersen, dvs. Jens skal på aftalte vilkår forsørge Niels Andersen.

Jens er fæster af denne gård ind til den 19. september 1835, hvor Jens’ svigersøn Christen Jensen overtager fæstet af gården. Som led i overdragelsen af fæstet indgår en aftægtskontrakt, hvor Jens og hans kone Maren skal forsørges af svigersønnen og datteren Mette Marie.

Ved overdragelsen af fæstet har datteren Mette Marie og svigersønnen Christen allerede boet et stykke tid på gården sammen med Jens og Maren og reelt varetaget driften af gården. De boede der således også ved folketællingen den 18. februar 1834. Jens og Maren er da henholdsvis 57 og 56 år gamle og står anført som boende til leje (inderste) hos Christen og Mette Marie.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 er Jens og Maren 63 henholdsvis 62 år gamle og bor på aftægt hos datteren Mette Marie og svigersønnen Christen på gården i Smågårdene i Råholt i Skæve sogn.

Jens’ kone Maren dør den 7. december 1844 67 år gammel.

Ved folkeafstemningen den 1. februar 1845 er Jens derfor enkemand og bor fortsat på aftægt hos datteren og svigersønnen, Mette Marie og Christen, på gården i Smågårdene i Råholt i Skæve sogn.

Ved folketællingen den 1. februar 1850 er Jens 73 år og fortsat på aftægt hos datteren og svigersønnen, Mette Marie og Christen.

Jens dør den 3. december 1851 75 år gammel, på gården i Smågårdene i Råholt i Skæve sogn og bliver begravet den 11. december 1851 på Skæve kirkegård.