Niels’ far, Thomas Nielsen

Thomas Nielsen ane-6-oversigtThomas Nielsen (1840-1916) og hans forfædre
Figuren giver et overblik over Thomas Nielsens aner: Hans forældre, bedsteforældre, oldeforældre etc. (klik på figuren og få et større billede).

Læs nedenfor om Thomas Nielsen.

 

 

 

Thomas Nielsen blev født den 29. januar 1840 i Aagaard i Ørum sogn i den nuværende Brønderslev kommune. Han blev hjemmedøbt den 7. februar 1840 og fremstillet den 16. april 1840 i Ørum kirke. Thomas var søn af Niels Jensen og Johanne Nielsdatters. Han var deres andet barn, og de fik yderligere 5 børn.

Aagaard bestod på det tidspunkt af 4 gårde, og Thomas’ far, Niels Jensen, havde fæstet den ene (den vestre) (i 1860 købte han den til selveje).

Thomas’ forældre var tilflyttere til Aagaard og de stammede begge fra området lige nord for Ålborg (se billedet nederst). De var den 7. maj 1836 (et år efter de blev gift) flyttet fra Vester Hassing i den nuværende Aalborg kommune til Aagaard ved Ørum. Alle deres børn er født i Aagaard.

Thomas boede hjemme hos forældrene på deres gård i Aagaard ind til han den 7. marts 1873 blev gift med Maren Christiansen i Ørum kirke. Thomas var da 33 år mens Maren var 21 år gammel.

Maren var i marts 1869 flyttet til Aagaard for at blive tjenestepige hos Jens Andersen. Hun har kun været kort tid hos Jens Andersen, idet hun ved folketællingen den 1. februar 1870 er tjenestepige på nabogården hos Niels Jensen i Aagaard, Thomas Nielsens far. Her er Maren altså samtidig med Thomas Nielsen, og da Maren den 8. januar 1873 føder datteren Johanne bliver Thomas udlagt som barnets far. På det tidspunkt er Maren tjenestepige hos gårdmand Jacob Christian Nielsen ligeledes i Aagaard.

To måneder efter nedkomsten gifter Maren og Thomas sig, og de fæster et hus i Aagaard.

Thomas Nielsen og Maren Christiansen fik 7 børn:

1. Johanne Nielsen, født den 8. januar 1873, død den 27. april 1928.
2. Ane Marie Kirstine Nielsmartine Nielsen, født den 16. oktober 1876, død den 19. oktober 1905.
3. Niels Jensen Nielsen, født den 16. marts 1880, død den 5. februar 1941.
4. Jensine Nielsen, født den 13. december 1882, død den 2. august 1901.
5. Maren Kirstine Nielsen, født den 29. juni 1885.
6. Niels Christian Nielsen, født den 18. september 1888.
7. Carl Peter Nielsen, født den 3. maj 1899.

Læs mere om Maren Christiansen og hendes forfædre her.

Maren og Thomas blev tilsyneladende boende resten af deres liv i Aagaard, dog ikke nødvendigvis i samme hus. Thomas bliver ved folketællingerne anført som husfæster (1880), husmand og landmand (1890), landmand (1901), husejer (1906), gårdmand (1911) og landmand (1916).

Thomas Nielsen døde den 8. juni 1916 og blev begravet den 16. juni 1916 på Ørum kirkegård. Han var da 76 år gammel og angives at være husejer i Ravnstrup i Ørum sogn, men der er formentlig tale om samme sted, som tidligere blev kaldt Aagaard.

Efter Thomas’ død blev Maren boende alene i huset ind til hun den 28. november 1930 døde og blev begravet den 6. december 1930 på Ørum kirkegård. Hun blev 79 år gammel.

Thomas Nielsens aner

Hvor kom Thomas’ forfædre fra?
Billedet viser det tidligere Ålborg amt med markering af de sogne, som Thomas Nielsens forfædre kommer fra: Vester Hassing, Nørre Sundby og Hvorup sogne. De ligger alle i den nuværende Aalborg kommune. Thomas selv blev født i Aagaard uden for Ørum i den nuværende Brønderslev kommune.