Johanne Christine Maria Nielsen, født Pedersen

Johanne Christine Maria Pedersen

Johanne Christine Maria Pedersen

Johanne Christine Maria Pedersen blev født den 16. august 1874 i Ørum sogn i den nuværende Brønderslev kommune. Marias far var bestyrer af Ørum-Hellevad fattiggård, der lå i Sdr. Ravnstrup lidt syd for Ørum by. Maria blev hjemmedøbt den 24. august 1874 og fremstillet i Ørum kirke den 20. september 1874.

Ved folketællingen den 1. februar 1880 er Maria 5 år gammel. Faderen er fortsat bestyrer af Ørum-Hellevad fattiggård i Sdr. Ravnstrup lidt syd for Ørum By. Maria er ældste barn, og der er desuden de to mindre søstre Emma Jensine Kirstine på 3 år og Petrea Sørine på 1 år. På fattiggården bor der ud over bestyreren og hans familie tillige en lærer og 2 tjenestefolk, samt 25 personer under fattigforsørgelse.

På et tidspunkt mellem 1882 og 1885 flytter Marias familie fra Ørum-Hellevad fattiggård til Hjallerup i Dronninglund sogn i den nuværende Brønderslev kommune, hvor faderen køber en gård.

Ved folketællingen den 1. februar 1890 er Maria 15 år gammel og bor sammen med forældrene på gården i Hjallerup. Desuden bor der hendes 7 mindre søskende.

Ved folketælling den 1. februar 1901, hvor Maria er 26 år gammel, bor hun fortsat sammen med forældrene og 4 mindre søskende på gården i Hjallerup.

Den 22. september 1903 blev Maria gift med Niels Jensen Nielsen. Se under Niels Jensen Nielsen vedr. deres fælles liv og levned.

Maria døde den 25. marts 1950 på Ørum Vestermark og blev begravet den 1. april 1950 på Ørum kirkegård.

Nedenstående oversigt viser fra venstre Johanne Christine Maria Pedersens forældre, bedsteforældre og oldeforældre:

Forældre Bedsteforældre Oldeforældre
Johanne Christine Maria Pedersen Niels Pedersen Peder Christian Jensen Jens Pedersen
Dorthe Christensdatter
Maren Nielsdatter Niels Christensen
Maren Jensdatter
Johanne Elise Pedersen Peder Søe Jensen Jens Christian Christensen
Johanne Jensdatter
Jane Kirstine Nielsdatter Niels Andersen Degn
Else Mortensdatter