Niels’ oldefar 2, Niels Madsen

Niels Madsen blev født den 26. maj 1751 i Uttrup i Hvorup sogn i den nuværende Aalborg kommune. Han blev hjemmedøbt den 30. maj og fremstillet den 6. juni 1751 i Hvorup kirke.

Ved folketællingen den 1. juli 1787, der er den første efter Niels’ fødsel, er han 36 år gammel, ugift og bor i Nørre Uttrup i Hvorup sogn i den nuværende Aalborg kommune. Han bor hos faderen Mads Pedersen (angives at være 76 år), der er bonde og gaardmand, og moderen Gjertrud Eilersdatter (68 år). Desuden bor der brødrene Eiler Madsen (30 år, ugift) og Anders Madsen (26 år, ugift) samt tjenestepigen Johanne Thomasdatter (20 år).

Den 28. maj 1796 blev Niels Madsen trolovet i Sundby Præstegård med Maren Kirstine Christensdatter. Niels er da 44 år gammel, mens Maren Kirstine er 22 år. Niels anføres at være gårdfæster i Uttrup i Hvorup sogn (nuværende Aalborg kommune).

Niels fæstede hjemmet i Nørre Uttrup efter faderen. Fæstet hørte under Vang gods og bestod i halvdelen af gård løbenr. 4 i 1688-matriklen. Ved matrikuleringen blev gårdens samlede hartkorn sat til 3-4-3-0. (dvs. 3 tønder-4 skæpper-3 fjerdingkar-0 album; der er tale om et beskatningsgrundlag baseret på gårdens jordareal og jordens kvalitet).

Niels havde altså overtaget fæstet inden trolovelsen i 1796, og Niels’ fader dør i marts 1797.

Niels og Maren Kirstine fik 5 børn:

1. Chresten Nielsen, født i 1797 (døbt den 6. august 1797)
2. Mads Nielsen, født i 1799 (døbt den 20. oktober 1799).
3. Gjertrud Nielsdatter, født i 1802 (død i 1807).
4. Gjertrud Nielsdatter, født den 26. november 1807.
5. Johanne Nielsdatter, født den 11. november 1810, død den 4. februar 1888.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 anføres Niels at være bonde og gaardbeboer i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn. Han er da 50 år. Han bor sammen med konen Maren Kirstine Christensdatter (der er 27 år – anføres at være 30 år) og deres børn Chresten Nielsen (4 år) og Mads Nielsen (2 år). Desuden bor der Niels Madsens ugifte brødre Ejler Madsen (45 år) og Anders Maden (41 år), samt tjenestepigen Else Pedersdatter (15 år).

Ved udskiftningen i 1803 fik Niels Madsens gård løbenummer 3 under Vang gods. Anders Simonsens gård, der udgjorde den anden halvdel, fik løbenummer 4. Begge gårde fik ved udskiftningen hartkorn 3-0-0-0. (Ved 1844-matriklen fik Niels Madsens gård matrikel nr. 23.)

Straks efter udskiftningen i Uttrup i 1803 begyndte fæsterne at købe deres gårde til selveje.

Niels Madsen døde i maj 1812 i Uttrup i Hvorup sogn i den nuværende Aalborg kommune og blev begravet den 7. maj 1812 på Hvorup kirkegård.

Efter Niels’ død gifter hans kone, Maren Kirstine, sig igen, se under Maren Kirstine Christensdatter.