Niels’ morfar, Christian Jensen

Christian Jensen blev født den 30. april 1818 i Raaholt (en lille samling huse og gårde) i Skæve sogn i den nuværende Frederikshavn kommune i Region Nordjylland. Christian blev hjemmedøbt den 1. maj 1818 og efterfølgende, den 28. juni 1818, fremstillet i Skæve kirke.

Han blev konfirmeret den 14. april 1833 i Skæve kirke. Han var da 14 år gammel.

Christian levede og arbejde hele sit liv i fødesognet Skæve sogn og i nabosognene Voer, Torslev og Hørby sogne, der alle ligger i den nuværende Frederikshavn kommune. Han arbejdede som tjenestekarl og daglejer (arbejdsmand) og har taget forefaldende arbejde på forskellige gårde. Han har levet et hårdt liv, han (og senere hans familie) flyttede ganske mange gange, og han døde i en alder af kun 39 år.

Nedenfor beskrives Christians hårde liv.

Ved folketællingen den 18. februar 1834, der er den første tælling efter Christians fødsel, er han 15 år gammel. Han er da tjenestedreng hos gårdmand Christen Jensen og hans familie i Rykind (en gård) i Voer sogn, der er nabosogn til Christians fødesogn, Skæve sogn.

I 1835 flytter Christian tilbage til Skæve sogn (fremgår af lægdsrullen).

I 1836, da Christian er 18 år, bliver han ved den årlige session målt til at være 61 tommer høj, svarende til 159,5 cm.

I 1839, hvor han er 21 år gammel, måles han ved sessionen til 61 ¾ tommer svarende til 161,5 cm. Han opholder sig da i Dybvad i Skæve sogn (fremgår af lægdsrullen) (Dybvad er både et gods og en mindre by i Skæve sogn).

Ved folketællingen den 1. februar 1840 er Christian 21 år gammel og ugift. Han er nu tjenestekarl hos gårdmand Ole Pedersen og hans familie i Hugdrup (er både en gård og en landsby) i Skæve sogn.

I 1841 er Christian tjenestekarl et andet sted i Skæve sogn (i/hos Witten), og den 1. november 1841 flytter han herfra til Fjem i nabosognet Torslev sogn (Fjem er et par gårde). Han er da 23 år gammel.

Allerede i 1842 er Christian tilbage i Skæve sogn (fremgår af lægdsrullen), og han måles igen til 61 ¾ tomme (svarende til 161,5 cm), og i 1844 angives han at opholde sig i Dybvad i Skæve sogn.

Ved folketællingen den 1. februar 1845 er Christian i nabosognet Hørby sogn, hvor han er tjenestekarl hos proprietær Niels Andreas von Uldall og hans familie på herregården Haven. Christian er da 26 år og ugift.

Senere samme år skifter han igen tjenestested, til Fjem i Hørby sogn (Lille Fjem ligger i Hørby sogn, mens Store Fjem ligger i Torslev sogn).

I Lille Fjem opholder sig på samme tid pigen Ane Marie Larsdatter, der er 25 år og bor hjemme hos sin mor, der er blevet enke 2 år tidligere. Ane Marie føder den 10. marts 1845 en dreng, og Christian Jensen bliver udlagt som barnets fader. Ane Marie boede hjemme hos moderen i Lille Fjem, da hun året før blev gravid, men Christian flytter altså først til Lille Fjem omkring tidspunktet, hvor sønnen fødes. De foregående år har han dog opholdt sig i området og har altså mødt Ane Marie.

Senere samme år, den 19. december 1845 bliver Christian og Ane Marie gift i Hørby kirke. Ane Marie er da 26 år gammel og bor sammen med sin mor, Ellen Mortensdatter, i Lille Fjem i Hørby sogn. Christian er 27 år og anføres at være tjenestekarl i Fjem i Hørby sogn. Han bor formentlig allerede da sammen med Ane Marie og hendes mor.

Christian og Ane Marie fik 5 børn:

1. Lars Christian Christiansen, født den 10. marts 1845.
2. Jens Christian Christiansen, født den 28. april 1848.
3. Maren Christiansen, født den 2. juni 1851, død den 28. november 1930.
4. Dødfødt drengebarn, født den 20. oktober 1854.
5. Niels Peter Christiansen, født den 23. september 1857.

Den 17. maj 1846, dvs. 5 måneder efter de blev gift, meddeler Christian og Ane Marie, der nu er 28 henholdsvis 27 år, at de flytter fra Fjem i Hørby sogn til Smågårdene i Skæve sogn. Smågårdene er en lille samling gårde og huse i Skæve sogn. Præsten skriver da som anmærkning: “Temmelig godt forhold.” Det er uvist hvilket grundlag præsten havde for denne forbeholdne anmærkning – for de fleste øvrige, der anmeldte flytning, var præstens anmærkning ”Godt forhold”.

Den 4. november 1849 meddeler Christian og Ane Marie igen flytning til andet sogn. De flytter nu fra Skæve sogn til Torslev sogn, til Luehusets Mark. Christian og Ane Marie er da 31 henholdsvis 30 år.

Ved folketællingen den 1. februar 1850 er Christian daglejer og bor til leje (er inderste) i Luehuset i Torslev sogn. Han er da 31 år og Ane Marie er 30 år. De bor sammen med deres børn Lars Christian Christiansen (4 år) og Jens Christian Christiansen (1 år).

Senere i 1850 flytter de fra Luehuset til Ørslev Mark, ligeledes i Torslev sogn. Her bor de også i juni 1851 ved datteren Marens fødsel.

I oktober 1854, hvor Ane Marie føder en dødfødt dreng, bor familien i Fladbirkhedehus i Torslev sogn.

Ved folketællingen den 1. februar 1855 anføres Christian at være husmand og daglejer. Christian er da 36 år og Ane Marie 35 år gammel. De bor i et hus i Vang by i Torslev sogn sammen med deres børn, Lars Christiansen (9 år), Jens Christiansen (6 år) og Maren Christiansen (3 år).

I september 1857, hvor Ane Marie føder sønnen Niels Peter, anføres familien at bo i Tamstrup Hus i Torslev sogn – de er altså igen flyttet.

Christian dør den 24. januar 1858. Han var da 39 år gammel, og bopælen var på det tidspunkt i Torslev sogn (Tamstrup Hus), men han dør i Hugdrup i Skæve sogn (nabosogn) og blev begravet på Skæve kirkegård den 31. januar 1858. Yngste barn er da kun 4 måneder gammelt. Christian anføres på dødstidspunktet at være tøndetærsker.

En tøndetærsker var en mand (daglejer), der tærskede på akkord og altså blev betalt efter, hvor meget korn (hvor mange tønder) han tærskede.

Efter Christians død bliver Ane Marie boende som enke med børnene i Tamstrup Hus i Torslev sogn i næsten to år, ind til hun i november 1859 flytter til Skæve sogn, hvor hun bliver indsidder (bor til leje) i Smågårdene (Ane Marie og Christian havde tidligere boet et par år sammen her, jf. ovenfor). Ane Marie er da 40 år gammel.

Ane Marie gifter sig ikke igen senere, men flytter flere gange. Læs mere under beskrivelsen af Ane Marie Larsdatter.