Niels’ mormor, Ane Marie Larsdatter

Ane Marie Larsdatter blev født den 20. maj 1819 i Lille Fiem i Hørby sogn i den nuværende Frederikshavn kommune, Region Nordjylland. Hun blev hjemmedøbt samme dag og fremstillet i Hørby kirke den 4. juli 1819. (Lille Fjem var et par gårde, og Ane Maries far var gårdmand på en af disse).

Ved folketællingen den 18. februar 1834, der er den første tælling efter Ane Maries fødsel, er hun 14 år gammel og bor sammen med forældrene, Lars Andersen (54 år) og Ellen Mortensdatter (37 år), på deres gård i Fjem i Hørby sogn. Der bor desuden Ane Maries søskende Morten Larsen (17 år), Maren Larsdatter (10 år), Anders Larsen (5 år) og Christen Larsen (knap et år). Desuden bor der Birthe Sørensdatter, der anføres at være 68 år gammel, ”enke og forsørges af husfaderen”. Der er sandsynligvis tale om Ane Maries mormor, der hedder Birthe Sørensdatter og var 67 år på tidspunktet for tællingen.

Ane Marie blev konfirmeret i Hørby kirke den 6. april 1834. Hun var da 14 år gammel.

Den 13. marts 1839 meddeler Ane Marie, at hun flytter fra Lille Fjem (det vil sige forældrene) og til nabosognet Skæve sogn, hvor hun skal være tyende i Hugdrup (Hugdrup er både en gård og en landsby). Ane Marie er da 19 år gammel. Præsten anmærker da vedr. hendes skudsmål: ”Godt forhold”.

Næsten et år senere, den 29. januar 1840, meddeler Ane Marie, at hun flytter fra Hugdrup i Hørby sogn til Graverhus (en gård) i nabosognet Volstrup sogn. Også her anmærker præsten ”Godt forhold” om Ane Maries skudsmål.

Ved folketællingen umiddelbart efter, den 1. februar 1840, er Ane Marie 20 år og tjenestepige i Graverhus i Volstrup sogn hos gårdmand Thomas Christian Madsen (39 år) og hans kone Ane Christine Mygind (33 år). Desuden bor der tjenestekarlen Ole Thomsen (26 år, ugift) og plejebarnet Peter Hansen (15 år, ugift).

Ved folketællingen den 1. februar 1845 er Ane Marie 25 år gammel. Hendes far Lars Andersen er død (døde i marts 1843), og Ane Marie er flyttet hjem til moderen på gården i Lille Fjem i Hørby sogn. Moderen er nu 48 år gammel og ”gårdmandsenke”. På gården bor desuden Ane Maries søskende Morten Larsen (29, ugift), Maren Larsdatter (22, ugift), Christen Larsen (12) og Jens Larsen (8).

På den nærliggende herregård Haven er der på samme tid en tjenestekarl, Christian Jensen, der er jævnaldrende med Ane Marie, og da Ane Marie den 10. marts 1845 føder en søn, bliver Christian Jensen udlagt som barnet far.

Den 19. december 1845 bliver Ane Marie så gift i Hørby kirke med Christian Jensen. Ane Marie er da 26 år gammel og bor fortsat sammen med moderen Ellen Mortensdatter i Lille Fjem i Hørby sogn. Christian er 27 år gammel og er nu også flyttet til Fjem, hvor han er tjenestekarl, formentlig på gården, hvor Ane Marie bor sammen med sin mor og søskende.

Ane Marie og Christian fik 5 børn:

1. Lars Christian Christiansen, født den 10. marts 1845.
2. Jens Christian Christiansen, født den 28. april 1848.
3. Maren Christiansen, født den 2. juni 1851, død den 28. november 1930.
4. Dødfødt drengebarn, født den 20. oktober 1854.
5. Niels Peter Christiansen, født den 23. september 1857.

Den 17. maj 1846, dvs. 5 måneder efter de blev gift, meddeler Christian og Ane Marie, der nu er 28 henholdsvis 27 år, at de flytter fra Fjem i Hørby sogn til Smågårdene i Skæve sogn (nabosogn til Hørby sogn). Smågårdene er en lille samling gårde og huse i Skæve sogn. Præsten skriver da som anmærkning: “Temmelig godt forhold.” Det er uvist hvilket grundlag præsten havde for denne forbeholdne anmærkning – for de fleste øvrige, der anmeldte flytning, var præstens anmærkning ”Godt forhold”. Men Ane Marie og Christians barn før ægteskabet har måske haft en betydning.

Ane Maries mand, Christian, arbejder de følgende år som daglejer og tager arbejde på forskellige gårde. De er fattige, flytter flere gange og Christian lever formentlig et hårdt liv, hvor han også er væk fra familien for at tage arbejde.

Christian dør allerede den 24. januar 1858 i en alder af kun 39 år. På det tidspunkt boede Ane Marie og Christian i Tamstrup Hus i Torslev sogn, men Christian dør i Hugdrup i Skæve sogn (nabosogn) og blev begravet på Skæve kirkegård den 31. januar 1858. Christian anføres på dødstidspunktet at være tøndetærsker, der var betegnelse for en mand, der tærskede på akkord og altså blev betalt efter, hvor meget korn (hvor mange tønder) han tærskede.

Læs mere om Christians hårde liv og Ane Marie og Christians mange flytninger under beskrivelsen af Christian Jensen.

Da Christian dør, er deres yngste barn kun 4 måneder gammelt. Efter Christians død gifter Ane Marie sig ikke igen senere, men hun flytter flere gange.

Umiddelbart efter Christians død bliver hun boende som enke med børnene i Tamstrup Hus i Torslev sogn i næsten to år, ind til hun i november 1859 flytter til nabosognet Skæve sogn, hvor hun bliver indsidder (bor til leje) i Smågårdene (Ane Marie og Christian havde tidligere boet et par år sammen her, jf. beskrivelsen ovenfor). Ane Marie er da 40 år gammel.

Ved folketællingen kort efter, den 1. februar 1860, er Ane Marie 40 år og anføres at være almisselem, dvs. forsørges via almisser (barmhjertighed). Hun bor sammen med børnene Maren Christiansen (9 år) og Niels Peter Christiansen (3 år). De bor til leje (er indsiddere) i et hus i Smågårdene i Skæve sogn hos en ældre kvinde, Karen Jensdatter (75 år), der anføres at være gift, aftægtskone (hendes mand er ved tællingen tjeneste-tyende og opholder sig på godset Hugdrup i samme sogn).

Ane Maries datter Maren, der er 9 år ved denne folketælling, flytter nogle få år senere fra Ane Marie. Hun bliver formentlig tjenestepige i en meget ung alder, og da hun som 14 årig bliver konfirmeret i Skæve kirke den 8. april 1866, bor hun på gården Årkeled i Skæve sogn.

Ane Marie bliver boende i Skæve sogn ind til den 10. november 1867, hvor hun anmelder, at hun flytter fra Skæve sogn til nabosognet Voer sogn (Voer sogn ligger i den nuværende Brønderslev kommune, mens Skæve sogn ligger i den nuværende Frederikshavn kommune). I Voer sogn melder hun sin ankomst den 19. november 1867, og hun skal tjene hos Lars Christensen på Rykind (en gård). Ane Marie er da 48 år gammel. Datteren Maren er som nævnt allerede flyttet fra hende på det tidspunkt, og den yngste søn, Niels Peter Christiansen, flytter heller ikke med Ane Marie til Voer sogn. Han forsørges under fattigvæsenet og er formentlig kommet i pleje, senest da Ane Marie flytter til Voer sogn, og ved folketællingen i 1870 er han i pleje hos et ægtepar i Fæltvedhus i Skæve sogn.

Et år efter Ane Maries flytning til Rykind i Voer sogn flytter hun igen. Den 4. november 1868 anmelder hun, at hun flytter fra Voer sogn til Ørum sogn (begge i den nuværende Brønderslev kommune). Her skal hun tjene hos Jens Andersen i Aagaard. Ane Marie er på det tidspunkt 49 år gammel. Ane Maries datter, Maren Christiansen, ankommer 4 måneder senere ligeledes til Aagaard i Ørum sogn for at tjene hos Jens Andersen. Hun kommer da fra Taars sogn i den nuværende Hjørring kommune og er 17 år gammel.

Ved folketællingen den 1. februar 1870 er Ane Marie stadig hos Jens Andersen, der er enkemand og fæster af en gård i Aagaard i Ørum sogn. Ane Marie er da 50 år gammel og anføres at være enke, husholder og tjenestepige.

Ane Maries datter Maren bliver boende i Aagaard, hvor hun bliver gravid og senere gift – læs mere under beskrivelsen af Maren. Ane Marie flytter derimod fra Aagaard, men hendes færden derefter er vanskelig at spore.

Ved folketællingen den 1. februar 1880 er hun ikke længere i Aagaard, men hun er heller ikke fundet andre steder i det nordjyske.

Ved folketællingen den 1. februar 1890 er hun fundet at være husbestyrer og tyende hos enkemand og husejer Peder Christensen i landsbyen Ålstrup i Jerslev sogn i den nuværende Brønderslev kommune (er nabosogn til Torslev og Skæve sogne i den nuværende Frederikshavn kommune). Ane Marie var da 70 år gammel, mens Peder Christensen var 65 år. Peder Christensens kone, Ane Olesdatter, var død den 13. maj året før.

Ane Marie bliver dog ikke boende hos Peder Christensen. Peder Christensen finder nemlig en anden – og yngre – enke, Kristiane Pedersen, som han allerede den 28. oktober 1890 bliver gift med i Jerslev kirke. Hun var da 59 år gammel, mens Peder var 66 år.

Ane Maries ophold hos Peder Christensen i 1890 er den seneste oplysning, der er fundet om hende. Hun er således hverken fundet ved senere folketællinger eller fundet opført som død i nogen af de umiddelbart relevante kirkebøger.