1. Johan Marckmann Nilausen

Født den 22. september 2015. Annemette Marchmann Hansen er Johans mor.